Актуално

Проект „Подобрени услуги за психично здраве” отчете резултатите си
23.03.2017
Пресконференция на НЦОЗА по проект „Подобрени услуги за психично здраве”
20.12.2016
Експерти от НЦОЗА участват в международна конференция за промоцията на психичното здраве
20.10.2016
Отбелязваме 10 октомври – Световния ден на психичното здраве
10.10.2016
Обучение на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ"
01.12.2015
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
31.01.2015