Актуално

В България липсва мобилна психичноздравна грижа
31.10.2019
Проучване на НЦОЗА отличено от ЕПА
11.04.2019
Докладът на ЕПА постигна широк обществен отзвук
16.12.2018
НЦОЗА организира обучения за ранно откриване и превенция на психичноздравни проблеми
19.11.2018
Европейски психиатри ще мониторират психиатричната система в България
15.07.2018
НЦОЗА получи висока оценка за научноизследователската си дейност
15.01.2018