Актуално

Пресконференция на НЦОЗА и СЗО – България
10.04.2017
Публична кампания за повишаване осведомеността по проблемите на психичното здраве и суицидното поведение. Презентация.
30.03.2017
Епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България – ЕПИБУЛ 2. Презентация.
30.03.2017
Разработване на програми за обучение и провеждане на обучения за експерти от РЗИ за суицидопревенция в училищата. Презентация.
30.03.2017
Ранно откриване и интервенции при тревожни разстройства и депресия в първичната здравна мрежа. Презентация.
30.03.2017
Онлайн платформа за събиране на данни за суицидни действия. Презентация.
30.03.2017