Връзки

НОРВЕЖКИ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

https://www.fhi.no/en/


МИЧИГАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

https://www.umich.edu/


МЕДИЦИНСКО УЧИЛИЩЕ НА ХАРВАРД - ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЗДРАВНА ПОЛИТИКА

https://www.hcp.med.harvard.edu/


СТАТИСТИКА НИДЕРЛАНДИЯ # БЛЕЙЗ

http://www.blaise.com/


СВЕТОВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ВЪПРОСНИК СИДИ (WHO WMH-CIDI)

https://www.hcp.med.harvard.edu/wmhcidi/index.php


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

https://www.mh.government.bg/bg/


НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

http://ncphp.government.bg/