Актуално

Световният ден на психичното здраве – 10 октомври, тази година е посветен на психичното здраве на работното място
06.10.2017
Стартира информационна рок кампания в подкрепа на хората с депресия
02.10.2017
Обучават психичноздравни български специалисти на иновативен тест
10.09.2017
Заключителна конференция на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“
03.07.2017
Научна конференция с международно участие по психиатрия и клинична психология „Гневът”
24.04.2017
Само един от двайсет страдащи от депресия получава специализирана психиатрична помощ в България
11.04.2017