Българинът е срамежлив и патриархален – не може всеки да се изказва какво му е на душата