Едва 20% от българите, имащи нужда от психиатрична помощ, са я потърсили