Хората, които искат да сложат край на живота си, дават сигнали за това