Детайлното медийно отразяване на случаите на самоубийства води до завишаване на броя им