ПРОФИЛАКТИКА НА САМОУБИЙСТВАТА - Как да сформираме група от лица, преживели самоубийство на близък човек