Д-р Захари Зарков: В психиатриите няма персонал, а леглата са разпределени непропорционално