Ръководство за психо - социална подкрепа на бежанци

31.03.2023

 Ръководството е част от плана за работа на офиса на СЗО в България и е в рамките на подкрепата на отговора на държавата в областта на психичното здраве и психо-социалната подкрепа на украинските и другите бежанци. Целта е да се повиши капацитетът на всички партньори в укрепване на координацията и комуникацията между заинтересованите страни, както и прилагането на добри практики, предоставящи услуги за психично здраве на бежанци и мигранти, търсещи убежище в България.

Ръководтството може да бъде свалено от тук: https://ncpha.government.bg/uploads/pages/125/2023-GUIDE-PsSoSupprt.pdf