Всеки ден средно двама души в България умират по собствена воля