10 октомври – Световен ден на психичното здраве

10.10.2022

„Превърнете психичното здраве и благополучието за всички в глобален приоритет“

 

Пандемията от COVID-19 създаде глобална криза за психичното здраве, подхранвайки краткосрочен и дългосрочен стрес и подкопавайки психичното здраве на милиони. Данните показват, че нарастването както на тревожните, така и на депресивните разстройства е над 25% през първата година от пандемията. В същото време наличните услуги и финансиране, свързани с  психичното здраве, са недостатъчни и далеч под необходимото, особено в страните с ниски и средни доходи.

 

Нарастващите социални и икономически неравенства, продължителните конфликти, насилието и извънредните ситуации в областта на общественото здраве засягат цялото население, като застрашават напредъка към подобряване на благосъстоянието. Необходимо е  да се увеличи ангажираността както на ниво индивиди, така и на ниво общности и правителства, към проблемите, свързани с психичното здраве. Трябва да се засили грижата за психичното здраве, така че пълният спектър от нужди за психичното здраве да бъде посрещнат чрез базирана в общността мрежа от достъпни и качествени услуги и подкрепа.

 

Стигмата и дискриминацията продължават да бъдат пречка за социалното включване и достъпа до правилните грижи. Всеки от нас може да допринесе за повишаване на осведомеността за това кои превантивни интервенции за психично здраве работят и Световният ден на психичното здраве е възможност да направим това колективно. Ние си представяме свят, в който психичното здраве се цени, насърчава и защитава. Където всеки има равни възможности да се радва на психично здраве и да упражнява човешките си права и където всеки има достъп до грижите за психичното здраве, от които се нуждае.

 

Всяка година на 10-и октомври Световната здравна организация (СЗО) организира глобална кампания за Световния ден на психичното здраве, с цел да се повиши осведомеността за психичното здраве и да се мобилизират усилията в подкрепа на тези, които имат проблеми с психичното здраве. Темата на кампанията за 2022 г. е  „Превърнете психичното здраве и благополучието за всички в глобален приоритет“.

 

Повече информация, свързана с психичното здраве, може да намерите тук https://bgmental.ncpha.government.bg/bg