10 септември - Световен ден за превенция на самоубийствата

09.09.2022

„Създаване на надежда чрез действие“ е тригодишната тема за Световния ден за предотвратяване на самоубийствата от 2021 до 2023 г. Тази тема напомня, че има алтернатива на самоубийството и има за цел да вдъхне увереност във всички нас.

Като създаваме надежда чрез действие, можем да сигнализираме на хората, изпитващи суицидни мисли, че има надежда и че ни е грижа и искаме да ги подкрепим. Това също предполага, че нашите действия, без значение колко големи или малки са, могат да дадат надежда на тези, които се борят. И накрая, подчертава значението на превенцията на самоубийствата като приоритетна програма за обществено здраве.

Пример за добра практика за превенция на самоубийствата е  Австрийската национална програма за превенция на самоубийствата (SUPRA), която включва всички нива на превенция – универсална, селективна и индицирана превенция. SUPRA се състои от 6 компонента:

  • Подкрепа и лечение на лица в висок риск, съобразени с техните потребности;
  • Координирана и организирана превенция на самоубийствата;
  • Ограничаване на достъпа до средства за самоубийство с цел възможно най-труден достъп;
  • Гарантиране, че осведомеността и знанията за склонността към самоубийство и за справянето с психосоциални кризи са широкоразпространени сред населението;
  • Интегриране на превенцията на самоубийствата в съществуващите дейности за насърчаване на здравето и мерки за превенция на пристрастяването и насилието;
  • Осигуряване на качество на превенцията на самоубийствата въз основа на научна експертиза и доказателства.

Можете да научите повече за тази най-добра практика на Портала за най-добри практики в PUBLIC HEALTH: https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/practice.cfm?id=273

Всички ние можем да сме в подкрепата на тези, които изпитват суицидна криза или онези, които са опечалени от самоубийство, независимо дали като член на обществото, като дете, родител, приятел, колега или като човек с преживян опит. Всички можем да насърчим разбирането по проблема, да достигнем до хора, които се борят, и да споделим своя опит. Всички можем да създадем надежда чрез действие и да бъдем светлината.

Повече информация по темата за превенция на самоубийствата може да видите тук:

https://bgmental.ncpha.government.bg/bg/node/32?page=1