Д-р Захари Зарков: Емпатията е важна за преодоляване на психичните последици от COVID кризата