Изграждат центрове за психична грижа във всяка област