Д-р Владимир Наков: Пандемията порази хората, които не са имали психични проблеми