Канабисът – растението с няколко лица

20.10.2019

Канабисът съдържа над сто активни вещества, известни като ка­на­би­но­иди и повечето от тях се намират в цветовете, а не в листата. Те имат различно влияние върху човешкото тяло, като ключовите съединения са две: ка­на­би­диол, който не е психоактивен, и тетра­хидро­кана­би­диол, който е психоактивен. В България канабисът е разрешен за отглеждане, но само когато е с пренебрежимо ниски нива на психотропната съставка.

В предаването са отразени мнения на пациенти, легални производители и др. Коментар по темата и на Александър Панайотов от Националния фокусен център за наркотици и наркомании към НЦОЗА.