Доц. д-р Христо Хинков: Оптимизмът е важен фактор за оцеляването, включително и психическото

16.04.2020

Всяко изпитание има край, каза в предаването „Важното, казано на глас” доц. Христо Хинков, директор на НЦОЗА. Ще се натрупат множество фактори – икономическото състояние на хората, дългото стоене в дома с евентуално загърбвани проблеми, които могат да се изострят, и това ще е от компетентността на психиатри, психолози.
Да гледаме по-оптимистично на всичко това, оптимизмът е важен фактор за оцеляване и за запазване на психичното здраве. Всяко изпитание има край, а също е и полезно, всяка криза има две страни, и позитивна също, допълни доц. Хинков.