Д-р Румяна Динолова: неблагоприятните преживявания в детството и последствията върху психичното здраве