Д-р Владимир Наков: Най-честата диагноза в центровете за психично здраве са пациенти с шизофренияНай-честата диагноза в центровете за психично здраве са пациенти с шизофрения