Доц. д-р Христо Хинков представи своя доклад за трудовата заетост на хората с увреждания