Обучават лекари и психолози за ранно откриване на депресия