Без мерки до 5-10 години системата на обществено здравеопазване рухва