Разходите за лечение растат, а общественото здраве не се подобрява