Въвежда се мобилна психичноздравна грижа и у нас. Проектът RECOVER-E ще изследва нейните предимства.