Д-р Владимир Наков: Мобилни екипи ще оказват психичноздравни грижи в общността