Доц. д-р Христо Хинков: Кадрова криза в здравеопазването. До 10 години системата ще изпадне в затруднение