Насилие в детството вдига до 5 пъти риска от затлъстяване