Доц. Хр. Хинков: Необходими са системни мерки чрез политики за профилактика и превенция