Жертвите на насилие могат да приемат насилническо поведение