Половината от младите хора са започнали сексуалния си живот на 16 години