Не всички терористи са с личностова патология, това е работа за пари