Психопат не може да бъде излекуван. Защото не е болен.