Депресията, агресията и стигмата към психичните заболявания