Възрастовата група 15–24 г. е сред рисковите за самоубийство