Доц. д-р Христо Хинков: Без здравна профилактика има риск за националната сигурност