ОБЕЩАНИЕ ЗА ЖИВОТ – в подкрепа на хората с депресия