Доц. Христо Хинков за проектите и реалностите в общественото здравеопазване