ПРОФИЛАКТИКА НА САМОУБИЙСТВАТА - Методичен материал за работещите в първичната здравна помощ