ПРОФИЛАКТИКА НА САМОУБИЙСТВАТА - Методичен материал за учители и друг училищен персонал