Семейните конфликти са причина за половината самоубийства