Най-честите причини за посягане на живота са семейни конфликти и депресия