Хората с тежка депресия са в риск да посегнат на живота си