Проектът „Подобрени услуги за психично здраве” е на финалната си права