Обществото ни ще преодолее стигмата по отношение на психичната болест, ако е добре информирано