Мантрата „Мисли позитивно“ може да усложни депресивните състояния