Фамилна психотерапия съхранява семействата на хора с психични проблеми