„Белези по душата“ – разговор с психиатъра доц. Христо Хинков